* Ahşap yüksek taşıma gücüne sahiptir. 1kg ahşap, 1kg betondan yahut çelikten daha ziyade yük taşır.

* Ahşap materyaller sarsıntıya ve farklı iklim koşullarına dayanabilir. Ahşap, kimyasal likitler ile işlenerek böcek tahribatı ve çürümesi külliyen önlenebilen bir gereçtir.

* Odunsu dokusu, öteki bitki dokularına nazaran en dayanıklı olanıdır.

* Ahşap kolay yandığı düşünülen bir materyaldir. Kesit büyüdükçe ahşabın yanma müddeti uzar. Yangına karşı ısı geçirmeme ve kömürleşme özelliği sayesinde 600-800 aşamada dayanımını kaybeden beton ve çelikten daha dirençlidir.

* Ahşap, yenilenebilen bir yapı gerecidir. Yenilenebilir nitelikte olması, üstün ısı yalıtımı ve az güç gereksinimi duyması üzere özellikleri ile çok tercih edilen bir yapı gerecidir.

* Montajı insan gücü ile yapılabilir. Öteki gereçlere nazaran hava koşullarından etkilenmez. Haddinden fazla sıcaklar, soğuk, kar ve yağmur üzere vakalar ahşap haricinde tüm yapı pratiklerine tesir eder.

* Öbür yapı gereçlerinde daha sonradan ortaya çıkabilecek eksik demir konulması, menşe kusuru ve kalıbın erken alınması üzere hayati değer taşıyan makûs sonuçları taşıma riski neredeyse sıfıra yakındır. Sonunda de sarsıntı riski sürekli sıfıra yakındır.

* Başkaca ahşap yapılar söküldüğünde daha az kayıp ile yine kurulabilir. Ahşabın onarım ve plan değişikliği kolaydır. Kullanıcıya “bireysel müdahale” imkanı tanır.

* Ahşap, muhit ile kimyasal bir istikrardadır. Etraftan etkilenmez ve çevreyi de etkilemez. Muhit ile koordinasyonlu olması nedeniyle yüzyıllar uzunluğu varlığını sürdürebilir.Bu duruma en şık örnek ise 600 ve 700 yaşlarındaki ahşap camilerimizdir.

* Kuvvet dostudur. Ahşap bir hanesi ısıtmak için çok daha az güç harcanır. 10 cm’lik bir ahşap, 160 cm’lik bir betonun izolasyon kıymetlerine sahiptir.

* Ahşap, yerküredeki geri dönüşümlü tek yapı gerecidir. Ahşabın ham hususu kullanıldıkça çoğalır.

* Şayet bir kent ahşap desteği ile akıllıca yapılanırsa sarsıntı riskinden 20 yıl içinde büsbütün kurtulabilir.

Kategoriler: Ahşap Kılavuzu